ESIR (Elektronski sistem za izdavanje računa)

Octopos je zvanično odobreni napredni ESIR u Srbiji. Za naše korisnike ovo neće biti velika promena, jer će sve funkcije na koje su navikli ostati nepromenjene. Ono što se menja je štampanje računa, za koje više neće biti neophodna fiskalna kasa, već će se koristiti postojeći termalni štampači koje naši korisnici najčešće već imaju za štampanje porudžbina za šank i kuhinju.

Octopos ESIR je zvanično odobren od strane Poreske Uprave.

Broj rešenja 000-092-00-00248/2022-0000 21.03.2022. Pozovite za dodatne informacije.

ESIR možete integrisati sa Vašim softverom i na taj način štampati sertifikovane fiskalne račune. Pogledajte sekciju integracija za više detalja.