WebShop ESIR

Octopos je kao i obično inovator na tržištu u pogledu integracije sa eksternim sistemima. Ovog puta Vam nudimo jedinstveno rešenje za izdavanje fiskalnih računa u okviru web shop-a.

Octopos ESIR je moguće integrisati preko REST API Servisa i na taj način izdavati račune u okviru web shop-a. Na raspolaganju Vam je opcija slanja računa na email ili vraćanja tekstualnog prikaza računa kroz response.

Integracija je vrlo jednostavna i svodi se na poziv samo jedne metode.

Za vas smo kreirali sandbox okruženje sa konkretnim primerima. Prođite kompletnu dokumentaciju u delu integracija.

Cenovnik

Broj transakcija mesečno Cena po transakciji RSD bez PDV
Do 500 15
Od 501 do 1000 12
Od 1001 do 2000 10
2001 i više 8