Administracija

Administracija je modul koji predstavlja srž Octopos sistema. U ovom modulu je moguće podesiti sve opcije koje se vide u drugim modulima. Korisniku su na raspolaganju brojne opcije u zavisnosti od dodeljenih prava u sistemu.

Ekran je podeljen u nekoliko celina. Na vrhu je padajući glavni meni sa svim raspoloživim opcijama. Svaki ekran se otvara kao tab, tako da korinik lako može da se prebacuje sa jednog na drugi otvoreni ekran. Sve tabele koje se prikazuju je moguće eksportovati u excel. Brojni izveštaji imaju prilagođeni izgled za štampu i podešavanje izgleda samog ekrana.