Android

Pomoću aplikacije za Android moguće je naručivati putem WIFI konekcije. Na taj način konobari imaju više vremena da se posvete gostima. Slanje porudžbine je trenutno i svaka porudžbina može da se štampa ili prikaže na ekranu. Korišćenjem ovakvog načina rada značajno se ubrzava proces poručivanja i pripreme porudžbine i smanjuje nepotrebna komunikacija između konobara i šankera. Za svaku stavku porudžbine moguće je dodati napomenu ukoliko je potrebno.

Korisnik na telefonu ili tabletu ima opcije za kreiranje porudžbine, pregled, naplati, razdvajanje, izbor računara za naručivanje, izbor fiskalnog štampača za naplatu, itd.

Tablet ili telefon – sami izaberite

Aplikacija je prilagođena za sve Android uređaje. U zavisnosti od veličine ekrana i rezolucije ekrani će biti prilagođeni tako da se olakša rad korisnicima. U aplikaciji za Android imate sve opcije koju su vam na raspolaganju na kasi kao što su: kucanje porudžbina, naplata, izbor načina plaćanja, unos napomene za stavke računa, izbor popusta, itd.