Eksport podataka

Na kraju svakog dana moguće je postaviti eksport podataka za knjigovodstvo i njihovo slanje na email.

Korisnicima su na raspolaganju sledeći formati za eksport:

  • Excel
  • TXT (tab separated)
  • Wings
  • Calculus
  • Pantheon

Eksport u TXT

Eksportuju se 4 fajla. U nastavku je opis svih dokumenata. Kolone u fajlu su odvojene tab-om \t

Eksport dokumenata detalji

U ovom fajlu su eksportovani podaci o dokumentima sa svim detaljima iz stavki dokumenta. Naziv fajla za podatke o dokumentima je OCTOPOS_DOC_DATUM.txt (DATUM je datum u formatu YYYYMMDD, na primer OCTOPOS_DOC_20200320.TXT). Ukoliko se radi eksport za više dana naziv fajla je OCTOPOS_DOC_DATUMOD_DATUMDO.txt

Kolone u eksportu fajla za dokumenta sa detaljima:

RB Naziv Tip podatka Opis
1 Šifra organizacione jedinice string
2 Šifra magacina string
3 Šifra magacina 2 string Ukoliko je dokument koji je prenos iz jednog u drugi magacin ovde ide šifra magacina u koji se prebacuje roba
4 Datum dokumenta date Format YYYYMMDD
5 Datum prometa date Format YYYYMMDD
6 Datum valute date Format YYYYMMDD
7 Šifra tipa dokumenta string UF – ulazna faktura, IFU – izlazna faktura usluge, IF – izlazna faktura roba, RP – reprezentacija, KS – kasa, OT – otpis, PO – popis, IO – interna otpremnica
8 Naziv tipa dokumenta string
9 Interni broj int Redni broj dokumenta po tipu u godini. U zavisnosti od podešavavanja može biti poseban brojač za svaki magacin.
10 Broj dokumenta string Kombinacija rednog broja, tipa i godine, na primer: UF 15-2020
11 Broj od komitenta string Broj dokumenta od dobavljača kod UF
12 PIB komitenta string
13 Naziv komitenta string
14 Naziv lokacije komitenta string Ukoliko komitent ima lokacije i dokument je kreiran za određenu lokaciju
15 Šifra proizvoda string Jedinistvena šifra proizvoda
16 Naziv proizvoda string
17 Količina na dokumentu decimal(18,4)
18 Količina koja se skida/dodaje na zalihe decimal(18,4) Neki dokumenti prave promenu na zlihama koja nije jednaka količini. Na primer kod popisa, popisana količina je 10, a manjak je 1 – u tom slučaju će ove pisati -1.

Drugi primer je dokument izlazne fakture koji se izdaje uz fiskalni račun. Pošto fiskalni račun već skida zalihe, ovde će stajati 0 za sve stavke.

19 Jedinična cena bez PDV decimal(18,2)
20 Rabat % decimal(18,2) Vrednost između 0 i 100
21 PDV % decimal(18,2)
22 Naziv kategorije string Primer: Šank, Kuhinja
23 Hotelski račun boolean Ukoliko je račun na sobu True, u suprotnom False

Eksport dokumenata sumarno

U ovom fajlu su eksportovani podaci o dokumentima bez detalja iz stavki dokumenta. Naziv fajla za podatke o dokumentima je OCTOPOS_DOC_SUMMARY_DATUM.txt (DATUM je datum u formatu YYYYMMDD, na primer OCTOPOS_DOC_SUMMARY_20200320.TXT). Ukoliko se radi eksport za više dana naziv fajla je OCTOPOS_DOC_SUMMARY_DATUMOD_DATUMDO.txt

Kolone u eksportu fajla za dokumenta sumarno:

RB Naziv Tip podatka Opis
1 Šifra organizacione jedinice string
2 Šifra magacina string
3 Šifra magacina 2 string Ukoliko je dokument koji je prenos iz jednog u drugi magacin ovde ide šifra magacina u koji se prebacuje roba
4 Datum dokumenta date Format YYYYMMDD
5 Datum prometa date Format YYYYMMDD
6 Datum valute date Format YYYYMMDD
7 Šifra tipa dokumenta string UF – ulazna faktura, IFU – izlazna faktura usluge, IF – izlazna faktura roba, RP – reprezentacija, KS – kasa, OT – otpis, PO – popis, IO – interna otpremnica
8 Naziv tipa dokumenta string
9 Interni broj int Redni broj dokumenta po tipu u godini. U zavisnosti od podešavavanja može biti poseban brojač za svaki magacin.
10 Broj dokumenta string Kombinacija rednog broja, tipa i godine, na primer: UF 15-2020
11 Broj od komitenta string Broj dokumenta od dobavljača kod UF
12 PIB komitenta string
13 Naziv komitenta string
14 Naziv lokacije komitenta string Ukoliko komitent ima lokacije i dokument je kreiran za određenu lokaciju
15 Šifra proizvoda string Jedinistvena šifra proizvoda
16 Naziv proizvoda string
17 PDV % decimal(18,2)
18 Naziv kategorije decimal(18,2) Ukupna iznos bez PDV (sa uračunatim rabatom ako postoji)

Eksport dnevnog izveštaja

Naziv fajla za podatke o dokumentima je OCTOPOS_DR_DATUM.txt (DATUM je datum u formatu YYYYMMDD, na primer OCTOPOS_DR_20200320.TXT). Ukoliko se radi eksport za više dana naziv fajla je OCTOPOS_DR_DATUMOD_DATUMDO.txt

Kolone u eksportu fajla za dnevni izveštaj:

RB Naziv Tip podatka Opis
1 Šifra organizacione jedinice string
2 Datum date Format YYYYMMDD
3 Način plaćanja string Gotovina, Kartica, Ček, Hotel
4 Iznos decimal(18,2)

Eksport zaliha

Naziv fajla za podatke o dokumentima je OCTOPOS_STOCK_DATUM.txt (DATUM je datum u formatu YYYYMMDD, na primer OCTOPOS_STOCK_20200320.TXT). Ukoliko se radi eksport za više dana naziv fajla je OCTOPOS_STOCK_DATUMOD_DATUMDO.txt

Kolone u eksportu fajla za zalihe:

RB Naziv Tip podatka Opis
1 Šifra organizacione jedinice string
2 Šifra magacina string
3 Datum dokumenta date Format YYYYMMDD
4 Šifra tipa dokumenta string UF – ulazna faktura, IFU – izlazna faktura usluge, IF – izlazna faktura roba, RP – reprezentacija, KS – kasa, OT – otpis, PO – popis, IO – interna otpremnica
5 Interni broj int Redni broj dokumenta po tipu u godini. U zavisnosti od podešavavanja može biti poseban brojač za svaki magacin.
6 Broj dokumenta string Kombinacija rednog broja, tipa i godine, na primer: UF 15-2020
7 Šifra proizvoda string
8 Količina decimal(18,4) Kada se roba skida sa stanja ovde će pisati negativan broj, kada se roba dodaje na stanje biće pozitivan.
9 Naziv proizvoda string
10 PDV stopa proizvoda decimal(18,2)
11 Šifra proizvoda koji skida zalihu string Kada se skidanje zaliha radi po normativima ovde će stajati šifra proizvoda koji skida sirovine. Na primer Espresso (šifra 001) skida 8g sirvine Espresso KG (šifra 002). Ako je na kasi kucan 1 Espresso, u koloni 7 će biti pisati 002, u kolini 8 će pisati -0.008, u koloni 11 će pisati 001, a u koloni 12 će pisati 1.

Ovo znači da je jedan Espresso skinuo 8g Espresso KG sirovine.

Za komadni artikal će ovde stajati ista šifra kao u koloni 7.

12 Količina proizvoda koji skida zalihu decimal(18,2)