Kasa

Osnovni modul za kucanje računa i porudžbina. Možete sami konfigurisati izgled ekrana i akcije koje su dostupne na njemu. Na slikama ispod možete videti kako izgledaju ekrani za kasu.

Kasa – osnovni ekran

Na ovom ekranu možete podesiti pozadinsku sliku i raspoložive akcije na ekranu. Na raspolaganju su opcije za kucanje računa, pregled računa za tekući dan kao i akcije za fiskalnu kasu – presek stanja i fiskalni kraj dana. Na vrhu ekrana se vide mape stolova ili spisak stolova. Možete dodati neograničen broj mapa i izabrati koje mape se vide na kom računaru.

Kasa – mapa stolova

Mapa stolova na kojoj su prikazani zauzeti stolovi. Jednostavnim klikom na sto ulazite u novi račun za izabrani sto ili već postojeći gde možete dodati novu porudžbinu. Sto koji je zauzet od jednog korisnika ne može koristiti drugi. Korisnik koji ima odgovarajuća prava može otvoriti sto od drugog korisnika i naplatiti ga ili preuzeti na sebe. Možete dodati neograničen broj mapa i podesiti koje se koriste na kom računaru.

Kasa – račun

Na ekranu za kucanje računa na vrhu se nalaze kategorije i grupe, a ispod toga proizvodi za izabranu grupu. Veliučinu tastera, raspored i boju možete sami podešavati. Moguće je dodati slike za svaki artikal i na taj način omogućiti korisnicima da vizuelno pronalaze odgovarajući artikal. Na desnom delu ekrana se vidi račun, korisnik, izabrani sto i prethodne porudžbine.

Kasa – blok porudžbina

Nakon otkucane porudžbine štampa se blok porudžbine. Na bloku porudžbine se vidi korisnik, sto, vreme porudžbine i stavke. Za svaku stavku porudžbine moguće je dodati predefinisanu napomenu ili potpuno slobodan tekst. Ovo je posebno važno kod pripreme hrane ili koktela gde treba napomenuti neke specifičnosti. U zavisnosti od konfiguracije, porudžbina se može razdvojiti. Na primer blok za šank ili kuhinju, ili blok za dve pozicije u šanku gde se na jednoj pripremaju kokteli a na drugoj kafa.

Kasa – naplata

Kod naplate računa korisnik bira način plaćanja. Na ovom ekranu može očitati karticu za popust ili izabrati korisnika popusta u gornjem delu ekrana. Na raspolaganju je i miks plaćanje – kombinovano gotovina, kartica, ček. Takođe, korisnik može izabrati štampu gotovinskog računa. Ukoliko je račun izdat za komitenta, iz pregleda računa je moguće štampati fakturu za bezgotovinsko plaćanje koja se kasnije može razdužiti u delu administracije.

Kasa – pregled računa

Izborom opcije pregled računa sa glavnog ekrana korisnik može pregledati sve svoje račune i porudžbine u tekućem danu. Na ovom ekranu korisniku su raspoložive brojne opcije kao što su štampanje pazara, promena šifre, prebacivanje svih otvorenih računa na drugog korisnika, storniranje (uz autorizaciju) itd.

Kasa – štampanje pazara

Izborom opcije štampanje pazara korisnik može u svakom trenutku da vidi svoje zaduženje. Štampanjem pazara se štampa sve što je naplaćeno u tom momentu. Ukoliko postoje stolovi koji nisu naplaćeni na specifikaciji se vidi informacija o tome koji stolovi nisu zatvoreni. Specifikacija pazara se štampa razdvojeno po načinima plaćanja i postoji ukupan iznos na kraju specifikacije.