Porudžbine

Na ovom ekranu se vide poslednje porudžbine koje su poslate za taj računar. Eran se može prilagoditi da prikazuje samo hranu ili piće. Korisnici jasno vizuelno vide novu porudžbinu koja je pristigla i imaju mogućnost potvrde. Za potrebe pripreme hrane moguće je potvrditi svaku stavku pojedinačno. Svaki korisnik na telefonu ili tabletu ima uvid u status porudžbine i svake stavke pojedinačno.

Idealno rešenje za postavljanje u kuhinju. Mogućnost prikaza na velikom televizoru sa zvučnom notifikacijom. U zavisnosti od dimenzija ekrana možete birati broj redova i grupa koji su prikazani, kao i veličinu fonta i boje.

Na vrhu ekrana su raspoložive opcije za kucanje novog računa i pregleda računa koji su identični onima na kasi. Ekran je moguće prilagoditi u smislu broja prikazanih redova i kolona, boje, veličine fonta, zvučne notifikacije itd.